Invens, jouw oplossing 026 - 4 790 780

Digitaal Ontwikkelingsperspectief voor Auris

Na een maandenlang traject van tekenen, ontwerpen, programmeren, ontwikkelen en testen is op 11 juni ons nieuwste product 'geboren': DOPP, het Digitaal OPP. 

DOPP is een webapplicatie, op maat gemaakt voor Auris. In DOPP worden de door Auris begeleide leerlingen geregistreerd, en alle aspecten die bij die leerling en die begeleiding horen. Denk bijvoorbeeld aan de registratie van de persoons- en schoolgegevens, het ontwikkelperspectief, arrangementen, medische gegevens, uitstroomprofielen en resultaten.

 Scores op de diverse IQ-testen, CITO en logopedische testen kunnen worden opgeslagen en bijgehouden. Verschillende momentopnames worden vastgelegd, zodat de ontwikkeling van een leerling duidelijk in beeld is. 

Ook gegevens over bijvoorbeeld de ambulante begeleiding en eventuele extra behoeftes van de leerling worden vastgelegd.

Met de komst van DOPP heeft elke medewerker van Auris altijd én overal online de beschikking over alle gegevens. Alle informatie is centraal overzameld en altijd up-to-date.

Ruim 1000 medewerkers zullen gebruik gaan maken van DOPP. Zij worden door Auris getraind aan de hand van de door Invens geschreven complete handleiding.

Invens

Invens webdevelopment is opgericht in begin 2004 als zusterbedrijf van IdenTa. Waar IdenTa zich met name richt op ondersteuning bij vernieuwing, beheer of gebruik van geautomatiseerde omgevingen middels hardware, is Invens gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor intra- en/of internet die uw organisatie ondersteunt.

Invens deelt de visie van IdenTa, die ICT beschouwt als nutsvoorziening zoals gas, licht en water: een voorziening waarop je kunt vertrouwen met een optimale beschikbaarheid en constant kwaliteitsniveau.

Van de producten en diensten van Invens kunt u daarom ook een hoge betrouwbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit verwachten. De technieken en implementatiemethoden waarmee deze factoren bereikt worden spelen een belangrijke rol tijdens het ontwerp en de realisatie van het product. Maar niet meer bij gebruik van het product.

Elke gebruiker moet immers, zonder kennis van of zorgen over achterliggende technieken, gebruik kunnen maken van onze producten en diensten.