Invens, jouw oplossing 026 - 4 790 780

Ernstige verkeershinder A50

Ernstige verkeershinder A50

Rijkswaterstaat is in 2011 begonnen aan de wegverbreding van de A50 tussen Ewijk en Valburg, het aanpassen van beide knooppunten en de bouw van de extra Waalbrug.

Rijkswaterstaat werkt van maandag 25 juni tot maandag 17 september 2012 op de hoofdrijbanen van de A50 vanaf knooppunt Ewijk tot en met knooppunt Valburg. Tevens wordt een nieuwe viaduct aangelegd in knooppunt Valburg.

Gedurende drie maanden is er ernstige hinder voor de weggebruiker in beide richtingen op de A50 vanaf knooppunt Ewijk tot en met knooppunt Valburg. Verkeer heeft in beide richtingen de beschikking over hetzelfde aantal rijstroken, maar deze zijn versmald en verschoven. Daarbij geldt een maximum snelheid van 90 km/u gedurende deze drie maanden.

Weggebruikers dienen rekening te houden met een extra reistijd van 10 tot 20 minuten, bovenop de huidige reistijd.

Invens

Invens webdevelopment is opgericht in begin 2004 als zusterbedrijf van IdenTa. Waar IdenTa zich met name richt op ondersteuning bij vernieuwing, beheer of gebruik van geautomatiseerde omgevingen middels hardware, is Invens gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor intra- en/of internet die uw organisatie ondersteunt.

Invens deelt de visie van IdenTa, die ICT beschouwt als nutsvoorziening zoals gas, licht en water: een voorziening waarop je kunt vertrouwen met een optimale beschikbaarheid en constant kwaliteitsniveau.

Van de producten en diensten van Invens kunt u daarom ook een hoge betrouwbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit verwachten. De technieken en implementatiemethoden waarmee deze factoren bereikt worden spelen een belangrijke rol tijdens het ontwerp en de realisatie van het product. Maar niet meer bij gebruik van het product.

Elke gebruiker moet immers, zonder kennis van of zorgen over achterliggende technieken, gebruik kunnen maken van onze producten en diensten.