Invens, jouw oplossing 026 - 4 790 780

Invens is vriend van Daelzicht

Daelzicht

Na een lange week hard werken is het weer zo ver, het is weekend! Vrije tijd!

Op naar dat leuke weekendje weg waar u zo lekker tot rust kunt komen en van allerlei leuke activiteiten kunt genieten.

Vrije tijd is voor iedereen belangrijk. Zeker voor mensen met een beperking: deelname aan vrijetijdsactiviteiten betekent voor hen een hogere levenskwaliteit, sociale integratie en een toename van het zelfvertrouwen.

Maar de invulling van die vrije tijd is voor hen niet zo gemakkelijk. Vaak zullen anderen hen moeten helpen, waardoor vrijetijdsbesteding vaak duurder is dan gebruikelijk.

Daelzicht zorgt, ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking bij alle facetten van het leven. In het kader van het 100-jarig jubileum is Daelzicht in 2009 gestart met het project Hartenwensen. Het project is destijds als zeer positief ervaren en Daelzicht heeft besloten om het project per 2011 structureel in te zetten. De ‘Vrienden van Daelzicht’ zamelen geld in voor projecten op het gebied van Vrije tijd, Ontspanning en Welzijn. Juist deze uitgaven kunnen niet uit het reguliere (zorg)budget betaald worden. Op deze manier probeert Daelzicht de hartenwensen van zoveel mogelijk mensen in vervulling te laten gaan.

Invens steunt dit doel van harte, en is onlangs Vriend geworden van Daelzicht. Op die manier dragen wij bij aan het project digitale cliëntcommunicatie. Wij hopen het leven van mensen met een verstandelijke beperking meer kleur te geven, en wensen Daelzicht heel veel succes bij hun fantastische werkzaamheden!

Invens

Invens webdevelopment is opgericht in begin 2004 als zusterbedrijf van IdenTa. Waar IdenTa zich met name richt op ondersteuning bij vernieuwing, beheer of gebruik van geautomatiseerde omgevingen middels hardware, is Invens gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor intra- en/of internet die uw organisatie ondersteunt.

Invens deelt de visie van IdenTa, die ICT beschouwt als nutsvoorziening zoals gas, licht en water: een voorziening waarop je kunt vertrouwen met een optimale beschikbaarheid en constant kwaliteitsniveau.

Van de producten en diensten van Invens kunt u daarom ook een hoge betrouwbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit verwachten. De technieken en implementatiemethoden waarmee deze factoren bereikt worden spelen een belangrijke rol tijdens het ontwerp en de realisatie van het product. Maar niet meer bij gebruik van het product.

Elke gebruiker moet immers, zonder kennis van of zorgen over achterliggende technieken, gebruik kunnen maken van onze producten en diensten.