Invens, jouw oplossing 026 - 4 790 780

Nieuwe website Stichting Werken Tijdens Kanker

werkentijdenskanker.nl

In de medische wereld is op het gebied van de kankerbestrijding veel bereikt. De overlevingskansen zijn sterk toegenomen. Medewerkers worden ziek, maar worden steeds vaker ook weer beter. En willen dan ook vaak weer meedraaien in de maatschappij! De maatschappelijke beeldvorming dient daarom zodanig aangepast te worden, dat de door kanker getroffen mens niet langer wordt gezien als ‘afgeschreven’, maar als een zieke, danwel herstellende medewerker met kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.

De stichting Werken Tijdens Kanker wil het taboe rondom de kanker doorbreken, en de betrokkenen helpen om aan het werk te kunnen blijven tijdens het ziekteproces, voor zover mogelijk en gewenst. Daarnaast wil de stichting zich inzetten om betrokkenen weer deelgenoot te maken van het maatschappelijk verkeer, een plaats op de arbeidsmarkt.

In samenwerking met Weemen Communicatie heeft Invens een mooie website voor deze nieuwe stichting weten te ontwikkelen op basis van het populaire Joomla!. Op www.werkentijdenskanker.nl lees je nu alles over de stichting.

Wilt u weten wat Joomla voor u zou kunnen betekenen?
Zou u uw bestaande website om willen laten zetten naar Joomla?
Neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk portfolio

Invens

Invens webdevelopment is opgericht in begin 2004 als zusterbedrijf van IdenTa. Waar IdenTa zich met name richt op ondersteuning bij vernieuwing, beheer of gebruik van geautomatiseerde omgevingen middels hardware, is Invens gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor intra- en/of internet die uw organisatie ondersteunt.

Invens deelt de visie van IdenTa, die ICT beschouwt als nutsvoorziening zoals gas, licht en water: een voorziening waarop je kunt vertrouwen met een optimale beschikbaarheid en constant kwaliteitsniveau.

Van de producten en diensten van Invens kunt u daarom ook een hoge betrouwbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit verwachten. De technieken en implementatiemethoden waarmee deze factoren bereikt worden spelen een belangrijke rol tijdens het ontwerp en de realisatie van het product. Maar niet meer bij gebruik van het product.

Elke gebruiker moet immers, zonder kennis van of zorgen over achterliggende technieken, gebruik kunnen maken van onze producten en diensten.