Invens, jouw oplossing 026 - 4 790 780

Weer adverteren op vierdaagseslaapplaats.nl

vierdaagseslaapplaats.nl

De Nijmeegse Vierdaagse trekt jaarlijks enkele tienduizenden wandelaars en bezoekers. Al die mensen hebben een slaapplaats nodig voor die week en elk jaar weer blijkt een groot beddentekort.

In 2011 lanceerde Invens, vierdaagseslaapplaats.nl. Vierdaagseslaapplaats brengt vraag en aanbod van slaapplaatsen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse op unieke wijze samen. Binnen enkele klikken heb je een slaapplaats aangeboden of gevonden.

Met meer dan 150 advertenties was de website een groot succes. Ook dit jaar is het vanaf 1 maart weer mogelijk om slaapplaatsen aan te bieden. Nog geen twee weken later zien we het aanbod en het aantal bezoekers van vierdaagseslaapplaats snel toenemen.

Wil je een slaapplaats beschikbaar stellen of zoek je een slaapplaats tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, kijk dan nu op www.vierdaagseslaapplaats.nl.

Invens

Invens webdevelopment is opgericht in begin 2004 als zusterbedrijf van IdenTa. Waar IdenTa zich met name richt op ondersteuning bij vernieuwing, beheer of gebruik van geautomatiseerde omgevingen middels hardware, is Invens gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor intra- en/of internet die uw organisatie ondersteunt.

Invens deelt de visie van IdenTa, die ICT beschouwt als nutsvoorziening zoals gas, licht en water: een voorziening waarop je kunt vertrouwen met een optimale beschikbaarheid en constant kwaliteitsniveau.

Van de producten en diensten van Invens kunt u daarom ook een hoge betrouwbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit verwachten. De technieken en implementatiemethoden waarmee deze factoren bereikt worden spelen een belangrijke rol tijdens het ontwerp en de realisatie van het product. Maar niet meer bij gebruik van het product.

Elke gebruiker moet immers, zonder kennis van of zorgen over achterliggende technieken, gebruik kunnen maken van onze producten en diensten.