Invens, jouw oplossing 026 - 4 790 780

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden en wettelijke beperkingen

WAARSCHUWING: LEES DEZE VOORWAARDEN NAUWKEURIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE WEBSITE. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE BETEKENT DAT U DE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. MAAK GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ALS U DEZE VOORWAARDEN ("VOORWAARDEN") NIET ACCEPTEERT.

Gebruik van de site

Invens B.V. verleent u het recht om de materialen op deze website ("Site") uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden, onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities respecteert die worden omvat in de originele materialen of kopieën van de materialen. U dient de materialen op deze site op geen enkele wijze te wijzigen of te reproduceren, publiekelijk tentoon te stellen, te gebruiken, te distribueren of op andere wijze te gebruiken voor een willekeurig publiek of commercieel doel. In verband met deze voorwaarden, is elk gebruik van deze materialen op elke willekeurige site of computer met netwerkverbinding voor elk willekeurig doel verboden. De materialen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en elk ongeautoriseerd gebruik van materiaal op deze site heeft mogelijk overtreding van auteursrecht, handelsmerk, en andere wetten tot gevolg. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om deze site te gebruiken automatisch ingetrokken en dient elk gedownload of afgedrukt materiaal onmiddellijk te worden vernietigen. Voor onze privacyregels zie onze privacystatement.

Koppelingen naar andere websites

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u niet de Invens-website. Invens B.V. heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Invens B.V. bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

Invens B.V., de leveranciers van Invens B.V., of andere derde partijen die op deze site worden genoemd zijn in geen geval aansprakelijk voor schade (waaronder, zonder beperking, de schade die voortkomt uit winstverlies, gegevensverlies of onderbreking van werkzaamheden) die voortkomt uit het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze site, of de materialen of informatie op een of alle sites, onafhankelijk van garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke theorie en onafhankelijk van het op de hoogte zijn van de mogelijkheden van zulke schade. Als de gebruikmaking van de materialen of informatie van deze site resulteert in de behoefte aan dienstverlening, reparatie of correctie van uitrusting of gegevens, neemt u daarvoor alle kosten tot rekening. De toepasbare wetgeving laat de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet voor u van toepassing is.

Algemeen

Deze termen kunnen elk moment door Invens B.V. worden gereviseerd en bijgewerkt. Bezoek deze site regelmatig om de huidige voorwaarden door te nemen, want deze hebben een bindende waarde. Bepaalde bepalingen in deze voorwaarden worden mogelijk overtroffen door expliciet aangegeven wettelijke notities of voorwaarden die op bepaalde pagina's van deze site worden weergegeven.

 

Deze voorwaarden werden voor het laatst gereviseerd op 1 april 2004.

Invens

Invens webdevelopment is opgericht in begin 2004 als zusterbedrijf van IdenTa. Waar IdenTa zich met name richt op ondersteuning bij vernieuwing, beheer of gebruik van geautomatiseerde omgevingen middels hardware, is Invens gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor intra- en/of internet die uw organisatie ondersteunt.

Invens deelt de visie van IdenTa, die ICT beschouwt als nutsvoorziening zoals gas, licht en water: een voorziening waarop je kunt vertrouwen met een optimale beschikbaarheid en constant kwaliteitsniveau.

Van de producten en diensten van Invens kunt u daarom ook een hoge betrouwbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit verwachten. De technieken en implementatiemethoden waarmee deze factoren bereikt worden spelen een belangrijke rol tijdens het ontwerp en de realisatie van het product. Maar niet meer bij gebruik van het product.

Elke gebruiker moet immers, zonder kennis van of zorgen over achterliggende technieken, gebruik kunnen maken van onze producten en diensten.