Invens, jouw oplossing 026 - 4 790 780

Privacyverklaring

Eigen gegevens

Adres:

't Veld 3

6666 MK Heteren

(Poort van Midden-Gelderland Zuid)

 

Tel: 026 4 790 780  (maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur)

E-mail (verkoop/algemeen): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-mail (helpdesk): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Invens B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Gelderland onder nummer 09142026. Op alle producten en diensten van Invens B.V. zijn de NLdigital-voorwaarden van toepassing. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.

 

Inleiding

De website invens.nl en de daaraan gekoppelde diensten worden u ter beschikking gesteld door Invens B.V. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

 

Beveiliging

Invens garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

 

Hoe gaat Invens B.V. om met uw persoonsgegevens? 

Van elke bezoeker op onze webpagina's wordt door onze server automatisch het ip-nummer, soort browser, schermresolutie en frequentie vastgelegd. We verzamelen alleen gegevens van bezoekers aan onze website, bundelen informatie over welke pagina's door onze bezoekers worden geopend of bezocht. Ook kunnen er cookies worden gebruikt voor het verzamelen van informatie.

De verkregen informatie wordt voor volgende doeleinden gebruikt:

- Om de inhoud van onze webpagina's te verbeteren;

- Als informatie voor ons management omtrent onze bezoekaantallen.

Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens, dan kunt u dat via het contactformulier laten weten.

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een bepaalde brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn.

 

Overige ontvangers van de persoonsgegevens

Invens maakt gebruik van de volgende subverwerkers: 

- i-Solve B.V. (alleen binnen de EU)

- IdenTa B.V. (alleen binnen de EU)

- Interconnect Services B.V. (alleen binnen de EU)

 

Beveiligingsmaatregelen

De volgende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen ter bescherming tegen beveiligingsincidenten:

 • Virus- en anti-spamvoorzieningen; 
 • High-tech professionele firewalls;
 • Dagelijkse image van complete serveromgeving;
 • Minimaal één keer per maand worden de resources voorzien van patches/updates;
 • Monitoring 24/7 van de omgeving/gebruik;
 • Geheimhoudingsprotocollen en toegangsprotocollen voor medewerkers.
 • Productiemachines alleen toegankelijk vanaf kantoor of VPN.

Invens heeft de volgende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming tegen beveiligingsincidenten:

 • Medewerkers van Invens hebben een VOG en geheimhoudingsverklaring
 • Medewerkers van Invens zijn geautoriseerd per project(map) in de productieomgeving.
 • Meldingen aan de gebruiker bij wijzigingen van accountgegevens; 
 • Maximaal 5 pogingen om aan te melden met gebruikersnaam en wachtwoord. 
 • (Sterk) wachtwoordformaat wordt afgedwongen.
 • Wachtwoorden kunnen alleen door de gebruiker zelf worden aangemaakt of gewijzigd.
 • Er wordt gebruik gemaakt van tweefactorauthenticatie.
 • De programmacode en applicatie worden regelmatig gescand op kwetsbaarheden en verbeterpunten.
 • (Extended Validation) SSL-certificaat
 • Encryptie wordt waar mogelijk toegepast.
 • Informatiescheiding door gebruik te maken van rechten voor de verschillende gebruikersrollen.
 • jQuery met gebruik van Subresource Integrity.
 • Door gebruik van versiebeheer zijn alle wijzigingen in programmacode inzichtelijk.
 • Dagelijks meerdere keren back-up van alle programmabestanden en database.
 • Technieken: CSP, CSRF, HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, CORS, https session cookies.

 

De rechten van een bezoeker/klant

- Recht van inzage

- Recht op rectificatie en aanvulling

- Recht op vergetelheid

- Recht op beperking van de verwerking

- Recht op dataportabiliteit

- Recht van bezwaar tegen verwerking

- Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profileren

 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Invens

Invens webdevelopment is opgericht in begin 2004 als zusterbedrijf van IdenTa. Waar IdenTa zich met name richt op ondersteuning bij vernieuwing, beheer of gebruik van geautomatiseerde omgevingen middels hardware, is Invens gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor intra- en/of internet die uw organisatie ondersteunt.

Invens deelt de visie van IdenTa, die ICT beschouwt als nutsvoorziening zoals gas, licht en water: een voorziening waarop je kunt vertrouwen met een optimale beschikbaarheid en constant kwaliteitsniveau.

Van de producten en diensten van Invens kunt u daarom ook een hoge betrouwbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit verwachten. De technieken en implementatiemethoden waarmee deze factoren bereikt worden spelen een belangrijke rol tijdens het ontwerp en de realisatie van het product. Maar niet meer bij gebruik van het product.

Elke gebruiker moet immers, zonder kennis van of zorgen over achterliggende technieken, gebruik kunnen maken van onze producten en diensten.