Invens, jouw oplossing 026 - 4 790 780

Werkwijze

 

Kernactiviteiten

 

Profiel

   
Werkwijze Kernactiviteiten Profiel  
Invens is in staat het hele ontwikkelingstraject uit te voeren, van eerste ontwerp tot testen en uiteindelijk de oplevering, inclusief projectmanagement en voortgangsbewaking. Dit gebeurt altijd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en..... Invens ontwikkelt dynamische en statische websites voor elke doelgroep op elke schaal. Daarnaast richt Invens zich op de ontwikkeling van webapplicaties, waarmee processen binnen uw onderneming verbeterd kunnen worden. Invens onderscheidt vier factoren die..... Invens webdevelopment is opgericht in begin 2004 als zusterbedrijf van IdenTa. Waar IdenTa zich met name richt op ondersteuning bij vernieuwing, beheer of gebruik van geautomatiseerde omgevingen middels hardware, is Invens.....  
Meer informatie Meer informatie Meer informatie