Invens, jouw oplossing 026 - 4 790 780

Digtaal Ontwikkelingsperspectief

Het Digitaal Ontwikkelingsperspectief (DOPP) is een webapplicatie, op maat gemaakt voor Auris. In DOPP worden de door Auris begeleide leerlingen geregistreerd, en alle aspecten die bij die leerling en die begeleiding horen. Denk bijvoorbeeld aan de registratie van de persoons- en schoolgegevens, het ontwikkelperspectief, arrangementen, medische gegevens, uitstroomprofielen en resultaten.

Scores op de diverse IQ-testen, CITO en logopedische testen kunnen worden opgeslagen en bijgehouden. Verschillende momentopnames worden vastgelegd, zodat de ontwikkeling van een leerling duidelijk in beeld is. Ook gegevens over bijvoorbeeld de ambulante begeleiding en eventuele extra behoeftes van de leerling worden vastgelegd. Met de komst van DOPP heeft elke medewerker van Auris altijd én overal online de beschikking over alle gegevens. Alle informatie is centraal overzameld en altijd up-to-date. Ruim 1000 medewerkers maken gebruik van DOPP.

dopp.auris.nl

Terug naar overzicht Volgende